ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 9. Maddesinde şunları söylemektedir:

“Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanlar arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.”

Bu kapsamda ticari ve hizmet binalarına enerji verimliliği, enerji yönetim sisteminin kurulması, enerji verimliliği etütlerinin yapılması, enerji verimliliği farkındalık eğitimlerinin verilmesi, enerji verimliliği ile ilgili profil belirleme çalışmaları gibi konularda işletmelere destek olmak amacıyla, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü(YEGM)’nden sertifikalı “Enerji Yöneticisi” ve/veya “Enerji-Etüt Proje Yöneticisi” sertifikalı uzman mühendislerimizle danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

HİZMETLERİMİZ

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Kaynakların...

BİNA, HİZMETLER VE SANAYİDE ENERJİ VERİ...

Enerji etüdü, işletmelerdeki enerji tüketiminin, başka bir deyişle enerji tüketi...

ENERJİ TÜKETİMİ PROFİLİNİ BELİRLEMEK İÇİ...

Enerji Tüketimi Profilini Belirlemek İçin Yapılabilecek Temel Ölçümlerİşletmeler...

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi(EKB), bina, hizmetler ve sanayide enerji gereksinimin ve...

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kay...