BİNA, HİZMETLER VE SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ETÜT HİZMETLERİ

BİNA, HİZMETLER VE SANAYİDE  ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ETÜT HİZMETLERİ

BİNA, HİZMETLER VE SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ETÜT HİZMETLERİ

Enerji etüdü, işletmelerdeki enerji tüketiminin, başka bir deyişle enerji tüketim profilinin belirlenmesi için en önemli araçtır. Enerji etüdü ile tesislerdeki enerjinin bölüm veya proses bazında ne kadar ve nasıl tüketildiği belirlenmekte ve süreçlerdeki enerji kayıp ve kaçakları tespit edilmektedir. Yapılan enerji etütleri ile enerji tasarruf potansiyelleri belirlenmekte ve enerji tasarrufuna ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilecek geliştirme projelerinin uygulama maliyetleri ve projenin finans analizleri yapılmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yayınladığı dokümanlarda, konutlarda %46 ticari binalarda ise %20'lik enerji tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. AB MAYER AKADEMİ olarak bina, hizmetler ve sanayide tasarruf potansiyeli enerji verimliliği olanaklarının değerlendirilmesi için konusunda uzman teknik personelimizle müşterilerimize hizmet verilmektedir.

HİZMETLERİMİZ

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Kaynakların...

BİNA, HİZMETLER VE SANAYİDE ENERJİ VERİ...

Enerji etüdü, işletmelerdeki enerji tüketiminin, başka bir deyişle enerji tüketi...

ENERJİ TÜKETİMİ PROFİLİNİ BELİRLEMEK İÇİ...

Enerji Tüketimi Profilini Belirlemek İçin Yapılabilecek Temel Ölçümlerİşletmeler...

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi(EKB), bina, hizmetler ve sanayide enerji gereksinimin ve...

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kay...