ENERJİ TÜKETİMİ PROFİLİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÖLÇÜMLER

ENERJİ TÜKETİMİ PROFİLİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÖLÇÜMLER

ENERJİ TÜKETİMİ PROFİLİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÖLÇÜMLER

Enerji Tüketimi Profilini Belirlemek İçin Yapılabilecek Temel Ölçümler
 • İşletmelerin enerji enerji tüketimi profillerini görmek için ya da işletmelerin kendi bünyesinde bulunan Enerji Yöneticileri tarafından yapılacak enerji verimliliği çalışmalarına destek sağlamak amacıyla AB MAYER AKADEMİ tarafından aşağıda görülen “ölçme ve doğrulama” hizmetleri verilmektedir:
 • Baca Gazı Analizi Ölçümü
 • Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçümü
 • Basınçlı Hava Hatlarında Kaçak Tespiti
 • Buhar/Sıcak Su Kazanı Verim Testi
 • Buhar Kapanı ve Buhar Vanası Kaçak Kontrolü
 • Enerji Analizörü ile Elektriksel Değerler Ölçümü
 • Havalandırma Hatlarında Hava Hızı/Debisi Ölçümü
 • Kazan Blöf Suyu Elektriksel İletkenlik, TDS Ölçümü
 • Mekanik Sistemlerde Devir Ölçümü
 • Ortam Hava Kalitesi Ölçümü
 • Ses Seviyesi/Gürültü Ölçümü
 • Soğutma Gruplarında Verim Analizi
 • Yapı Elemanlarında Isı İletkenlik Katsayısının (U Katsayısı) Belirlenmesi
 • Aydınlık Seviyesi Ölçümü
 • Aydınlatma Çalışma/Meşguliyet Ölçümü

HİZMETLERİMİZ

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Kaynakların...

BİNA, HİZMETLER VE SANAYİDE ENERJİ VERİ...

Enerji etüdü, işletmelerdeki enerji tüketiminin, başka bir deyişle enerji tüketi...

ENERJİ TÜKETİMİ PROFİLİNİ BELİRLEMEK İÇİ...

Enerji Tüketimi Profilini Belirlemek İçin Yapılabilecek Temel Ölçümlerİşletmeler...

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi(EKB), bina, hizmetler ve sanayide enerji gereksinimin ve...

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kay...