ENERJİ ETÜDÜ

ENERJİ ETÜDÜ

Firmamız Alberk QA Technic 2004 yılında %100 Türk sermayesi ile kurulmuş olan bir belgelendirme şirketidir. Firmamız gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çok sayıda hizmeti başarı ile tüm müşterilerine sunmaktadır. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi ile ilgili T.C.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmenlik aşağıda belirtildiği gibidir.

İSO 50001 Enerji Yönetimi sisteminin kurumunuza faydaları; Kuruluşunuzun  enerji performansını iyileştirmek için gerekli sistemleri ve prosesleri geliştirmelerini sağlayabilir. Enerji tüketimini azaltarak, enerji maliyetlerini azaltarak, sera gazı emisyonlarını azaltarak, çevre etkilerinin iyileştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sizlere  bu konuda hizmet vermeye hazır olduğumuzu bildirir, bir araya gelmeyi ümit ederiz.       

Not: Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının verimlilik arttırıcı proje (VAP) kredi desteğinden faydalanabilmek için ISO 50001 (EYS) belgesi alınmalıdır.

T.C.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan”Enerji  Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarının, ticari ve hizmet binalarının, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmelerin ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmelerin TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurarak en geç 2023 yılı sonuna kadar belgelendirilmesi zorunludur.

Kuruluşunuz aşağıda belirtilen maddelerden herhangi birine dahil ise “ Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik”kapsamında kuruluşunuzda enerji yöneticisi bulundurmak ve TS EN İSO 50001 belgesine sahip olmakla yükümlüsünüz.

  • Sanayi Tesisleri: Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler.
  • Ticari ve Hizmet Binaları: (Otel.AVM.Hastane.İş Merkezi. Okul vb.):Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalar.
  • Kamu Binaları: Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalar.

Kanun kapsamında, “Enerji Yönetim Birimi” bulundurulması gereken işletme ve binalar ise;

  • Yıllık toplam enerji tüketimi 50.000 TEP ve üzeri olan işletmeler
  • 50 işletmeden fazla birimi olan Organize Sanayi Bölgeleri

HİZMETLERİMİZ

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Kaynakların...

BİNA, HİZMETLER VE SANAYİDE ENERJİ VERİ...

Enerji etüdü, işletmelerdeki enerji tüketiminin, başka bir deyişle enerji tüketi...

ENERJİ TÜKETİMİ PROFİLİNİ BELİRLEMEK İÇİ...

Enerji Tüketimi Profilini Belirlemek İçin Yapılabilecek Temel Ölçümlerİşletmeler...

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi(EKB), bina, hizmetler ve sanayide enerji gereksinimin ve...

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kay...