SIK SORULAN SORULAR

Enerji Kimlik belgesi ve Enerji verimliliği ile ilgili sık sorulan sorular ve cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz

Aşağıda tanımlanan binalar dışında kalan tüm binalar için EKB düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur:
  • Sanayi tesislerinin üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü binalar
  • Kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
  • Toplam kullanım alanı 50 m²’nin altında olan binalar
  • Seralar
  • Atölyeler
  • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
  • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları
  • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.
EKB Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir.
EKB uygulaması 1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2011 sonrasında yeni yapılan binalar için EKB olmaması durumunda idare tarafından ruhsat erilmemektedir.

5627 sayılı yasa gereğince mevcut binalar(1 Ocak 2011’den önce ruhsat almış olan binalar) 2 Mayıs 2017 tarihine kadar EKB almak zorundadırlar(Bu tarih 28.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir). Mevcut binaların bu tarihten sonra alım-satımları ve kiraya verilmeleri mümkün olmayacaktır.
Mevcut binalardaki EKB’si olmayan binaların alım-satım ve kiralama yasağı için son tarih 2 Mayıs 2017’dir(Bu tarih 28.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir).
EKB mevcut binalar için bünyesinde EKB uzmanı olan Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri(EVD), yeni binalar içinse bünyesinde EKB uzmanı olan Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Firmaları (SMM) tarafından düzenlenebilir(28.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan özel olarak yetkilendirilen SMM’ler de mevcut binalar için de EKB düzenleyebilecektir).
EKB uzmanı olabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Üniversite, Meslek Odaları ve EVD’ler tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp, eğitim sonrasında yapılan sınavda başarı gösteren Makine, Elektrik, İnşaat, Elektrik Elektronik Mühendisi veya Mimar olmak gerekmektedir.
AB MAYER AKADEMİ olarak 50’nin üzerindeki uzman mühendislerimizle Türkiye’nin her yanındaki müşterilerimize doğru ve kaliteli hizmet verme potansiyeline sahip güçlü bir alt yapımız vardır.
Bir binanın enerji performansının belirlenmesi;
•    Binanın m² başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
•    Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması,
•    Bu değerlerin referans bir binanınki ile kıyaslanması,
•    Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi
ile gerçekleşir.
Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen Ep değerleri aşağıdaki skalaya göre sınıflandırılırlar:
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince yeni binalar için C sınıfının altında olan enerji performansı olan yeni binalar için ruhsat düzenlenemez.

Mevcut binalar için, tadilat söz konusu değilse enerji performansı için bir limit olmamakla birlikte, binanın cephe, mekanik ve elektrik tesisatı gibi enerji tüketimini etkileyen konularla ilgili toplam tadilat maliyetinin, binanın emlak vergisine esas değerinin % 25’ini aşan tadilatlarda ruhsat alabilmek için, yeni binalarda olduğu gibi bina enerji performansının en az C sınıfı olması gerekmektedir.
Enerji performansı yüksek olan binalarda devlet tarafından vergi indirimleri konulması planlanmaktadır. Ayrıca alım satımlarda ve kiralamalarda EKB ibrazının zorunlu olması nedeniyle binaya değer kazandırmakta ve binanın enerji maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlamaktadır.
Mevcut bir binanın Enerji Performansını yükseltmek için bazı yenileme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Örneğin bina dış duvar ve çatısına yalıtım yaptırılabilir, sıhhi sıcak su güneş panelleriyle sağlanabilir, aydınlatma, ısıtma ve soğutmada enerji verimli ürünler kullanılabilir.

Dikkat edilmesi gereken nokta ise hesaplamalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan bep.tr programının algoritması gereğince, sadece binanın kendisine ait bilgilerin hesaplamalarda kullanılacak olması nedeniyle binada kullanılan beyaz eşya, televizyon, split klima gibi eşyalar ve kullanım alışkanlıklarından kaynaklanan farklılıklar binanın Enerji Performansına etki etmeyecektir.
Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Ayrıca mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde EKB yenilenmelidir.
Bu konuda doğrudan bir devlet desteği olmamakla birlikte, binaya izolasyon yaptırılması halinde faizsiz kredi sağlayan bir özel banka bulunmaktadır.
EKB düzenlenmesi aşamasında mimari proje, mekanik-elektrik projesi ve ruhsat fotokopisi gerekmektedir.
Yapılacak binanın şekli ve alanı, daire sayısına ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin sunulma hızına bağlı olarak 2-5 gün içerisinde EKB tamamlanıp teslim edilebilir.

HİZMETLERİMİZ

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ DANIŞMANLIĞI

27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji Kaynakların...

BİNA, HİZMETLER VE SANAYİDE ENERJİ VERİ...

Enerji etüdü, işletmelerdeki enerji tüketiminin, başka bir deyişle enerji tüketi...

ENERJİ TÜKETİMİ PROFİLİNİ BELİRLEMEK İÇİ...

Enerji Tüketimi Profilini Belirlemek İçin Yapılabilecek Temel Ölçümlerİşletmeler...

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi(EKB), bina, hizmetler ve sanayide enerji gereksinimin ve...

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kay...